ประเภทห้องพัก

ทรอปิกา วิลลา รีสอร์ต (Tropica Villas Resort) เกาะสมุย มีประเภทห้องพักไว้บริการทั้งหมด 2 แบบด้วยกันดังนี้

วิลลา 3 ห้องนอน (3-Bedroom Villa) ทรอปิกา วิลลา รีสอร์ต (Tropica Villas Resort)

วิลลา 3 ห้องนอน (3-Bedroom Villa)

วิลลา 2 ห้องนอน (2 Bedroom Villa) ทรอปิกา วิลลา รีสอร์ต (Tropica Villas Resort)

วิลลา 2 ห้องนอน (2 Bedroom Villa)